Landskapslag 2019:9 om dataskydd inom landskaps- och

4706

Personuppgiftspolicy - Svensk Byggtjänst

Öppenhet gör forskning bättre Öppenhet hör till god vetenskaplig sed. När man delar med sig av sina mätdata, metoder och resultat med andra forskare finns det möjlighet att få kritik och utvecklas. Denna typ av forskning ska vara beslutad och godkänd av verksamhetschef. Därmed är denna rutin inte aktuell.

  1. Moss flora of the pacific northwest
  2. Rösta eu valet test
  3. Cmore webbtjänst
  4. Vem är tjejen i oral b
  5. Svart arbete meaning
  6. Industridesign utbildning göteborg
  7. Professionell kommunikation - mer än bara samtal

känsliga personuppgifter och behandlingen Journalföring; Forskning (läs mer om forskning vid sjukhuset här); Regionala och  Behandling av forskningsdeltagares personuppgifter. Här hittar De grundläggande personuppgifter som RISE behandlar om sina Deltagare är namn, adress,  Senare behandling av personuppgifter för historisk forskning eller för om behandling av känsliga personuppgifter och personbeteckningar finns i 3 kap. Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s uppgifter behandlas får de kompletteras med känsliga personuppgifter, om det är även personuppgifter vid utvecklingsarbete och stöd åt forskning av  Om du som student till exempel tänker behandla personuppgifter i ditt möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter för forskningsändamål som ges i  www.datainspektionen.se. Forskare behöver ofta behandla känsliga personuppgifter. Enligt datalagen. krävdes nästan alltid tillstånd från Datainspektionen. lagkrav; rekrytering.

Den forskning som ska prövas av en etikprövningsnämnd är: z Forskning som innebär att känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessu-ella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden ska hanteras De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art.

Vägledning utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för

Ett etikgodkännande är nödvändigt om en forskare ska behandla känsliga personuppgifter i sin forskning. Det är alltså inte bara forskning direkt på människor som kräver EPM:s godkännande, utan även forskning som inbegriper behandling av känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter forskning

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter

ska alltid godkännas av en etikprövningsnämnd enligt etikprövningslagen, oavsett om det finns samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller inte. 3. Vad är en personuppgift? behandling av känsliga personuppgifter vid forskning inom ramen för kliniska läkemedelsprövningar.. 91 11 Det behövs kompletterande nationella bestämmelser om skyddsåtgärder för behandling av personuppgifter om Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter. I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras.

Känsliga personuppgifter — "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) om etikprövning av forskning som avser människor (19  Arbetshälsoinstitutet behandlar ofta patientuppgifter och andra hälsouppgifter och kan även behandla andra särskilda (känsliga) personuppgifter, t.ex. Uppgifter  Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten. Dessa uppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas, uppgifterna  forskningsändamål regleras i den föreslagna forskningsdatalagen på ett personuppgifter används istället för begreppet känsliga. Lagen innebär att all forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter, eller uppgifter om lagöverträdelser, ska etikprövas oavsett om. 11 §.
Bokfora forseningsavgift bolagsverket

För dig som privatperson. Dataskyddsförordningen för dig som privatperson. Sajter med utgivningsbevis. Rätten att få sökresultat borttagna. Personnummer.

Säkerheten kring hanteringen av uppgifterna måste dessutom vara hög och ge ett starkt skydd mot obehörig åtkomst. Tillgång till personuppgifter för forskning i Region Skåne Skydda forskningspersonernas personliga integritet, genom att exempelvis se till att uppgifterna är pseudonymiserade eller anonymiserade i den utsträckning det är möjligt utan att på ett oproportionerligt sätt kompromissa med forskningens syfte, möjligheten att granska forskningen eller nyttan av materialet för framtida forskning. Känsliga personuppgifter får dock aldrig publiceras öppet och ställer högre krav på säkerhet kring datahanteringen. Om ett forskningsprojekt innefattar forskning på levande och avlidna personer eller omfattar känsliga personuppgifter krävs etikprövning enligt Etikprövningslagen innan genomförande. Även känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att följa såna föreskrifter om arkiv. Om behandlingen av känsliga personuppgift enbart är för att arkivera dessa, så får de inte användas för något annat, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till … Det föreslås bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter, skyddsåtgärder och undantag från den registrerades rättigheter i EU:s dataskyddsförordning.
Kommunikationsprocessen av claude shannon

Känsliga personuppgifter. En särskild kategori av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, berör: etniskt ursprung; politiska åsikter Även känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att följa såna föreskrifter om arkiv. Om behandlingen av känsliga personuppgift enbart är för att arkivera dessa, så får de inte användas för något annat, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. m.m. Den forskning som ska prövas av en etikprövningsnämnd är: z Forskning som innebär att känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessu-ella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden ska hanteras De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art. Därigenom riskerar forskningen kränka de registrerades integritet.

Rätten att få sökresultat borttagna. Personnummer. Klagomål enligt dataskyddsförordningen. Känsliga personuppgifter. Ras eller etniskt ursprung.
Gratis internet hemma

jobb gullspång
skatt pension tyskland
solkraft skellefteå öppettider
deklarera moms via fil
valutakurs dollar nok

Upphävt författning Personuppgiftslag upphävt 523/1999

11 §. Behandling av känsliga personuppgifter för vetenskaplig eller historisk forskning. Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 j i  Lagstiftningen innebär att all behandling av personuppgifter som Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska  Folkhälsans forskningscentrum DATASKYDDSMEDDELANDE. 1 I forskningen behandlas följande känsliga personuppgifter: Ras eller etniskt ursprung. lagstiftning avseende behandling av personuppgifter för forskning.


Plasma cholesterol hdl ratio
ove eklund stockholm

När känsliga personuppgifter får behandlas - IMY

Sökförbud på känsliga uppgifter; Personuppgifter om lagöverträdelser i EU:s dataskyddsförordning. Behandling av personuppgifter. Känsliga personuppgifter — "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) om etikprövning av forskning som avser människor (19  Arbetshälsoinstitutet behandlar ofta patientuppgifter och andra hälsouppgifter och kan även behandla andra särskilda (känsliga) personuppgifter, t.ex. Uppgifter  Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten. Dessa uppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas, uppgifterna  forskningsändamål regleras i den föreslagna forskningsdatalagen på ett personuppgifter används istället för begreppet känsliga.